การเดินไปเกาะเต่า...

 
การเดินทางไปเกาะเต่าไปได้หลายวิธี

1. กรุงเทพฯ - เกาะเต่า – กรุงเทพฯ (เดินทางไป-กลับ)

คุณสามารถไปทางเครื่องบิน จากกรุงเทพฯ ขึ้นที่สนามบินดอนเมืองปลายทางสนามบินชุมพร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จากสนามบินชุมพร สามารถนั่งรถต่อไปยังท่าเรือลมพระยาเพื่อต่อเรือไปเกาะเต่า การเดินทางโดยรถยนต์ไปท่าเรือ จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที เมื่อถึงท่าเรือที่เกาะเต่า ทางรีสอร์ทจะมีรถมารับ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงเทพฯ - เกาะเต่าผ่านทางชุมพร (เดินทางไปกลับ) ต้องตรวจสอบราคาก่อนเดินทาง

เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ,ไปชุมพรมีวันละ 2 เที่ยวบิน จากสนามบินดอนเมือง เวลา 05:45 และ 18.4น. . เรือข้ามฟาก(เฟอรี่ย์) ที่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย,,มีวันละ 2 เวลา 7.30 และ13:00 น. เรือข้ามฟากออกจากเกาะเต่าเวลา 10.15 และ14.15 น. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

2. สมุย - เกาะเต่า - สมุย (เดินทางไป-กลับ)

ขึ้นเครื่องบินจาก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ไปสมุย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์; ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1 ชั่วโมง

การเดินทางรอบเกาะจะอยู่ที่ราคา 1,000 บาท สำหรับแท๊กซี่ ซึ่งรับผู้โดยสารได้ 4 คน ถ้าจะเพิ่มผู้โดยสาร คิดท่านละ 200 บาท

การเดินทางจากสมุยไปเกาะเต่า ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,400/ท่าน

เรือข้ามฟากออกจากท่าเรือสมุย มี 4 รอบ เวลา 08:00, 12:30 13.30 และ17.00 น.ส่วนเรือจากท่าเรือเกาะเต่า มี 3รอบ 06.00, 09:30 และ 15:00 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

3. เกาะพงัน - เกาะเต่า - สมุย หรือ สมุย - เกาะเต่า - เกาะหงัน

4. กรุุงเทพฯ - เกาะเต่า - กรุงเทพฯ โดยรถโดยสารประจำทาง และเรือ (เดินทางไป-กลับ)

วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับการเดินทางไปเกาะเต่า รถโดยสารจะออกจากกรุงเทพ มี 2 เวลาด้วยกัน คือ 06:00 และ 21:30 มาถึงจังหวัดชุมพร โดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และทางรีสอร์ทของเราจะรับคุณมุ่งไปสู่ท่าเรือ โดยใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง การเดินทางกลับจากท่าเรือเกาะเต่าไปชุมพร มี 2 เวลา คือ 10:00 น. และ 14:30 น. และคุณสามารถเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยรถโดยสารออกจากชุมพรเวลา 19:00 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 1.00 น. (เช้าวันถัดไป) 1,800 บาท / ท่าน

5. กรุงเทพฯ - เกาะเต่า - กรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ ตู้นอน และเรือ (เดินทางไป-กลับ)

รถไฟตู้นอน ชั้น1 อยู่ที่ราคา 3,900/คน

รถไฟตู้นอน ชั้น2 อยู่ที่ราคา 3,200/คน

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น., มาถึงชุมพร เวลา 03:58 น. จะมีรถของบริษัทเรือมารับคุณจากสถานีรถไฟชุมพร ไปยังท่าเรือ และเรือ ออกเดินทางไปสู่เกาะเต่าเวลาy 07:00 น., มาถึงเกาะเต่า เวลา 09:00 น.

การเดินทางกลับจากเกาะเต่า เรือออก เวลา 14:30 น., มาถึงชุมพร เวลา 16:30 น. และรถไฟออกจากชุมพร เวลา 20:45 น., และมาถึงกรุงเทพฯ เวลา 06:05 น. ของเช้าวัดถัดไป

6. ชุมพร - เกาะเต่า คอรอล แกรนด์ รีสอร์ท - ชุมพร (เดินทางไป-กลับ)

เรือออกจากท่าเรือชุมพร เวลา 07:30 น. และ 13:00 น. ใช้เวลาการเดินทาง ประมาณ 2.00น.

หมายเหตุ ในช่วง High season ตั๋วเรือจะเพิ่มค่าบริการ 100 บาท/คน/รอบ
Home | Rooms | Food & Drinks | Facilities | Events | Cooking Classes | Wedding | Honeymoon | About Kohtao